Uppsatsstipendium

Om du läser juridik i Stockholm har du även möjlighet att söka ett unikt uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje termin i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Nästa stipendium som delas ut avser vårterminen 2019 och sista ansökningsdag är fredagen den 14 december 2018.

Sedan 2000 delar Gernandt & Danielsson i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet varje termin ut ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor.  Du kan bli aktuell för stipendiet om du vill skriva en 30-poängsuppsats med affärsjuridisk anknytning och samtidig få en inblick i tillvaron på en affärsjuridisk byrå. Många stipendiater har senare anställts vid byrån, bland dem Helén Landenberg och Philip Rämsell som du ser på bilden här intill.

Delaktig i vår vardag
Det är inte fråga om en praktikplats. Tanken är i stället att du som stipendiat ska kunna ha fullt fokus på uppsatsen. Skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på universitetet.

Som stipendiat blir du en naturlig del av advokatbyrån. Du har din arbetsplats på vårt kontor och har också full tillgång till byråns bibliotek inklusive den hjälp vår bibliotekarie ger våra jurister, databaser och övriga resurser för ditt skrivande. Du är med på utbildningar och interna arrangemang tillsammans med byråns jurister och kommer att lära känna många av dessa.

Är du behörig att söka?
Du får söka stipendiet om du läser juridik vid Stockholms universitet och tänker skriva uppsats under följande termin.

Du kan välja att skriva inom en rad olika rättsområden, såsom avtalsrätt, associationsrätt, sakrätt, processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och så vidare. Avgörande är att det finns en affärsjuridisk anknytning och att ämnet rör frågor som spelar stor praktisk roll eller är principiellt viktiga.

När du söker ska du ha valt ett väl definierat uppsatsämne. Du ska senast vid beslutet om utdelning av stipendiet uppfylla juridiska fakultetens förkunskapskrav för att få skriva uppsats. Du bör ha mycket bra betyg från juristlinjen och vara intresserad av arbetet på en affärsjuridisk advokatbyrå.

Så prövas ansökan
Din ansökan behandlas av en stipendiekommitté som består av Jur. dr. Jessica Östberg samt advokaterna Anders Lundin, Manfred Löfvenhaft och Johanna Lindholm, de tre sistnämnda verksamma vid Gernandt & Danielsson.

Det är viktigt att din ansökan innehåller en utförlig beskrivning av ditt uppsatsämne. Som ett riktmärke bör beskrivningen omfatta en tredjedels till en halv A4 sida.

Stipendiebeloppet
Stipendiebeloppet uppgår till 40 000 kronor. Någon resultatplikt är inte kopplad till stipendiet. Men avsikten är att du ska slutföra uppsatsen under din tid på advokatbyrån.

Ansökan
Sista dag att söka vårterminens stipendium är den 14 december 2018.

Söker gör du under Lediga tjänster.

Skriv ut

Mer information


Kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm på e-post johanna.lindholm@gda.se eller telefon +46 734 15 24 60. Du kan även kontakta Jessica Östberg på Juridicum på e-post jessica.ostberg@juridicum.su.se eller telefon +46 702 11 11 29.