Anders Wallén

Senior Advisor

Anders Wallén

Anders är Senior Advisor vid Gernandt & Danielsson. Han var med och bildade Gernandt & Danielsson 1992 och var Partner till och med augusti 2017. Han har omfattande erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet och har en mycket bred kompetens. Anders har biträtt klienter i ett stort antal transaktioner inom skiftande branscher, med viss tyngdpunkt åt energibranschen och mediebranschen. Han har även handlagt tvister såväl i skiljeförfaranden som i allmän domstol samt även agerat som skiljeman.


Kontaktuppgifter

 • Anders Wallén
 • Senior Advisor
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 11
 • CELL Mobil: +46 708 26 81 39


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1992 (Partner 1992-2017)
 • Advokat, Advokatfirman Lagerlöf/Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1984–1992 (delägare 1991–1992)
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1981–1983

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 1981

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1987