Charlotta Falkman

Partner

Charlotta Falkman

Charlotta är Partner vid Gernandt & Danielsson och har lång erfarenhet av tvistlösning – och då främst skiljeförfarande - samt bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon uppträder som ombud i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Charlotta har erfarenhet av tvister inom olika områden och branscher, men med särskilt fokus på tvister relaterade till företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, licensavtal och försäkring.

Charlotta utses ofta till skiljedomare. Hon har varit skiljedomare i komplexa kommersiella tvister med parter från Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, Finland, USA, Kina (även Hong-Kong), Ryssland och Schweiz. Charlotta är sedan flera år rankad i Chambers & Partners inom Dispute Resolution.

Charlotta är ledamot av styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Hon ingår även i Swedish Arbitration Associations (SAA) Executive Committee och sitter sedan 2010 i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

extremely skilled and very easy to work with” – Chambers Global 2018


Kontaktuppgifter

 • Charlotta Falkman
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 21


Legal Assistant

Monica Andersson

Direkt: +46 8 670 64 53

Mobil: +46 734 15 24 53


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1997 (Partner 2007)
 • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1996–1997
 • Trainee, Advokatfirman Vinge, 1995

Utbildning

 • Skiljemannautbildningen 2010 (anordnad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Swedish Arbitration Association, SAA)
 • Jur kand, Uppsala universitet, 1995
 • Schweizisk och fransk bolagsrätt samt schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, Schweiz, 1993–1994

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

I rättssamhället

 • Advokat sedan 2000
 • Medlem av redaktionen för Svensk Juristtidning
 • Medlem av International Bar Association
 • Ledamot av forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning, SCCL Stockholm Centre of Commercial Law