Charlotta Falkman

Partner

Charlotta Falkman

Charlotta är Partner vid Gernandt & Danielsson och har lång erfarenhet av tvistlösning – och då främst skiljemannarätt – samt bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon uppträder som ombud i domstolsprocesser och har bred erfarenhet av att agera som ombud i både svenska och internationella skiljeförfaranden. Charlotta utses ofta till skiljeman. Hon biträder vid nyemissioner i små och medelstora bolag i samband med kapitalanskaffningar. Charlotta biträder regelbundet i samband med joint venture- samarbeten och upprättande av aktieägaravtal och andra samarbetsavtal. Charlottas praktik omfattar även kapitalförvaltningsavtal och liknande finansiella avtal.


Kontaktuppgifter

 • Charlotta Falkman
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 21


Legal Assistant

Monica Andersson

Direkt: +46 8 670 64 53

Mobil: +46 734 15 24 53


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1997 (Partner 2007)
 • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1996–1997
 • Trainee, Advokatfirman Vinge, 1995

Utbildning

 • Skiljemannautbildningen 2010 (anordnad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Swedish Arbitration Association, SAA)
 • Jur kand, Uppsala universitet, 1995
 • Schweizisk och fransk bolagsrätt samt schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, Schweiz, 1993–1994

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

I rättssamhället

 • Advokat sedan 2000
 • Styrelsemedlem i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
 • Charlotta är ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd
 • Ingår i Swedish Arbitration Associations (SAA) Executive Committee
 • Medlem av redaktionen för Svensk Juristtidning
 • Charlotta är sedan flera år rankad i Chambers and Partners inom dispute resolution