Dick Lundqvist

Partner

Dick Lundqvist

Dick arbetar främst med transaktioner samt bolags- och värdepappersrätt. Hans verksamhetsområden omfattar privat och publik M&A, equity capital markets och bolagsrätt. Dick har omfattande erfarenhet av internationella komplexa företagsöverlåtelser och transaktioner på kapitalmarknaderna. Han har även en bred erfarenhet av olika former av ansvarsutredningar och börs- och insiderfrågor.


Kontaktuppgifter

 • Dick Lundqvist
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 50
 • CELL Mobil: +46 708 67 06 65


Legal Assistant

Anna Bertling

Direkt: +46 8 670 66 02

Mobil: +46 734 15 26 02


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1994 (Partner 1998)
 • Jurist, Securum, 1993–1994
 • Projektledare/jurist, Nordbanken, Specialfinansiering, 1991–1993
 • Jurist, PKbanken, Corporate Finance, 1988–1991
 • Tingsnotarie, Ängelholms tingsrätt, 1987–1988

Utbildning

 • Jur kand, Lunds universitet, 1987

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998
 • Vice ordförande i styrelsen för Sveriges advokatsamfund 2013-2015
 • Ledamot av Aktiemarknadsnämnden
 • Dick har deltagit i expertgruppen som har reviderat de svenska takeover-reglerna, senast i februari 2015
 • Ledamot i "redaktionsrådet" för Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
 • Dick rankas alltid väldigt högt inom sina verksamhetsområden av internationella rankningsinstitut, bl a Chambers and Partners och IFLR 1000
 • Han anlitas ofta som ordförande vid bolagsstämmor och som föreläsare inom sina specialområden

Övrigt

 • Dick är medförfattare till det svenska avsnittet i "Private Equity - jurisdictional comparisons" (2010) utgiven i The European Lawyer reference series
 • Han medverkade i Advokatsamfundets skrift "Sveriges advokatsamfund 125 år" med artikeln "De senaste tjugofem åren - vad har varit utmärkande för utvecklingen inom området för transaktionsrådgivning från ett advokatperspektiv?"