Domstolarnas skyndsamhetskrav i ett ansträngt budgetläge

Enligt rättegångsbalken ska varje mål hanteras snabbt och avgöranden vara materiellt riktiga. Resursbristen i Sveriges domstolar gör det dock svårt att uppnå båda dessa mål. Hur bör domstolen prioritera i ett ansträngt budgetläge?

Simon Göransson, Associate på Gernandt & Danielsson, undersöker frågan i Juridisk Tidskrift. Läs artikeln i sin helhet här

Skriv ut