Arbetet

På Gernandt & Danielsson värderas kunskap, granskning och ifrågasättande högt. Vi kallar det för kvalitetskultur.

Som medarbetare måste du självklart prestera individuellt, men i grund och botten är arbetet på Gernandt & Danielsson ett lagspel. Vi jobbar nästan uteslutande i team som sätts samman särskilt för varje uppdrag.

Du kan förvänta dig avancerade och utmanande arbetsuppgifter. Det kommer att ställas höga krav på din analytiska förmåga och kreativitet för att möta våra klienters behov. Du kommer att arbeta i en internationell miljö, ofta med utländska uppdragsgivare och engelska som arbetsspråk.

Vi tror på bredd snarare än tidig specialisering. Därför ingår nya medarbetare under sina första år på byrån i två verksamhetsgrupper. Vilka grupper och när en rotation bör ske bestäms utifrån dina egna önskemål i kombination med byråns behov. Med tiden visar det sig inom vilka områden av affärsjuridiken du bäst kommer till din rätt.

Skriv ut