Är vi rätt för dig?

Vi ställer krav på dem vi anställer, men vi är också måna om att våra medarbetare ska växa och utvecklas. Du ska därför inte bara vara rätt för oss – vi ska också vara rätt för dig.

Det här är vad vi erbjuder:

  • Vi tror på meritokrati. Det är dina insatser, inte din bakgrund, som spelar roll för hur väl du lyckas i vår verksamhet.
  • Vi har under drygt 25 år byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap, granskning och ifrågasättande värderas högt.
  • Vi arbetar i små informella team där seniora jurister är mycket delaktiga i uppdragen – som nyanställd jurist hamnar du nära uppdragens centrum och får en unik skolning i hur man agerar som rådgivare i komplexa transaktioner, processer eller utredningar.
  • Vi tillhandahåller högklassig utbildning inom såväl affärsjuridik och advokatetik som till exempel affärsredovisning, förhandlingsteknik, projektledning och engelska.
  • Vi har de stora, komplexa och prestigefulla uppdragen – samtidigt är byrån inte större än att alla lär känna varandra.
  • Vi har en stor andel internationella uppdrag och nära samarbete med ledande advokatbyråer i bland annat USA, Storbritannien och övriga Norden.
  • Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Skriv ut