Björn Tude

Partner

Björn Tude

Björn har arbetat på Gernandt & Danielsson sedan 1992 och blev Partner 1994. Han har en bred affärsjuridisk kompetens och är ofta ombud i svenska eller internationella tvister. Björn är även flitigt anlitad som skiljeman. Vidare biträder han även i offentlig upphandling och andra allmänna affärsjuridiska frågor.


Kontaktuppgifter

 • Björn Tude
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 49
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 49


Legal Assistant

Sofia Löfgren

Direkt: +46 8 670 66 03

Mobil: +46 734 15 26 03


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1992 (Partner 1994)
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Lagerlöf/Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987–1992
 • Fiskal, Svea hovrätt, 1985–1987
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1984–1985
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Klint & Engstrand, 1983–1984
 • Tingsnotarie, Sollentuna tingsrätt, 1982–1983

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 1982

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1989
 • Björn är sedan många år högt rankad i Chambers and Partners inom dispute resolution
 • Clients comments: ”Very smart, analytical and experienced; Björn Tude for his ability to ’hold on and never lose sight of the goal’.”
 • Han har också författat juridiska artiklar om bland annat skiljemannarätt