Charlotta Falkman

Partner

Charlotta Falkman

Charlotta är Partner vid Gernandt & Danielsson och är specialiserad på tvistlösning, men har även lång erfarenhet av bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon uppträder som ombud i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Charlotta har erfarenhet av tvister inom olika områden och branscher, men med särskilt fokus på tvister relaterade till företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, licensavtal, försäkring och styrelse- och professionsansvar.

Charlotta utses ofta till skiljedomare. Hon har varit skiljedomare i komplexa kommersiella tvister med parter från Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, Finland, USA, Kina (även Hong-Kong), Ryssland och Schweiz. Charlotta är sedan flera år rankad i Chambers & Partners inom Dispute Resolution.

Charlotta är ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Under åren 2010-2020 satt hon i Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd.

extremely skilled and very easy to work with” – Chambers Global 2018


Kontaktuppgifter

 • Charlotta Falkman
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 21


Legal Assistant

Anne Stenskog

Direkt: +46 8 670 66 54

Mobil: +46 734 15 26 54


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1997 (Partner 2007)
 • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1996–1997
 • Trainee, Advokatfirman Vinge, 1995

Utbildning

 • Skiljemannautbildningen 2010 (anordnad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Swedish Arbitration Association, SAA)
 • Jur kand, Uppsala universitet, 1995
 • Schweizisk och fransk bolagsrätt samt schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, Schweiz, 1993–1994

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

I rättssamhället

 • Styrelseordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd under åren 2010 – 2020
 • Medlem av redaktionen för Svensk Juristtidning
 • Medlem i Swedish Arbitration Associations (SAA) Executive Committee under åren 2015-2019
 • Ledamot av forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning vid SCCL – Stockholm Centre for Commercial law.
 • Advokat sedan 2000
 • Medlem av International Bar Association