Erik Gadman

Counsel

Erik Gadman

Erik ansvarar för advokatbyråns rådgivning relaterad till offentlig upphandling. Han har lång erfarenhet av att framgångsrikt biträda leverantörer och upphandlande myndigheter i alla faser av upphandlingsprocessen samt vid överprövningar och skadeståndsprocesser relaterade till offentliga upphandlingar. Eriks praktik innefattar även rådgivning avseende konkurrensrätt och statligt stöd, liksom biträde till klienter i domstolsprocesser och skiljeförfaranden. 


Kontaktuppgifter

 • Erik Gadman
 • Counsel
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 64 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 24 21


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2019
 • Associate/Senior Associate/Managing Associate, Hannes Snellman advokatbyrå, 2010-2018

Utbildning

 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010
 • Master of Laws (LL.M.), UCLA School of Law, 2013

Språk

 • Svenska
 • Engelska

 

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.
 • Erik är rankad som "Next Generation Lawyer" inom offentlig upphandling av Legal 500 (2018 & 2019).
 • Erik är rekommenderad av Legal 500 inom området EU & konkurrensrätt (2019).

Övrigt

 • Erik anlitas regelbundet för att hålla föreläsningar om offentlig upphandling, statligt stöd och konkurrensrätt och undervisar även på fördjupningskursen i offentlig upphandling vid Uppsala universitet.