Erik Gadman

Counsel

Erik Gadman

Erik ansvarar för advokatbyråns rådgivning relaterad till offentlig upphandling. Han har lång erfarenhet av att framgångsrikt biträda leverantörer och upphandlande myndigheter i alla faser av upphandlingsprocessen samt vid överprövningar och skadeståndsprocesser relaterade till offentliga upphandlingar. Eriks praktik innefattar även rådgivning avseende konkurrensrätt och statligt stöd, liksom biträde till klienter i domstolsprocesser och skiljeförfaranden. 


Kontaktuppgifter

 • Erik Gadman
 • Counsel
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 64 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 24 21


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2019
 • Associate/Senior Associate/Managing Associate, Hannes Snellman advokatbyrå, 2010-2018

Utbildning

 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010
 • Master of Laws (LL.M.), UCLA School of Law, 2013
 • Postgraduate Diploma in EU Competition Law, King's College London, 2019

Språk

 • Svenska
 • Engelska

 

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.
 • Erik är rankad som "Next Generation Lawyer" inom offentlig upphandling av Legal 500 (2018 & 2019).
 • Erik är rekommenderad av Legal 500 inom området EU & konkurrensrätt (2019).
 • Erik är rekommenderad av Who's Who Legal inom området Healthcare (2020). Who's Who Legal skriver att "Erik Gadman focuses on healthcare procurement issues and is additionally respected for his expertise in advising care providers on judicial review, competition and regulatory matters."

Övrigt

 • Erik anlitas regelbundet för att hålla föreläsningar om offentlig upphandling, statligt stöd och konkurrensrätt och undervisar även på fördjupningskursen i offentlig upphandling vid Uppsala universitet.