Johan Josjö

Partner

Johan Josjö

Johan har mer än 20 års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning i komplexa transaktioner, utredningar och tvister. Han har en bred affärsjuridisk erfarenhet med en verksamhet vars tonvikt har skiftat genom åren mellan olika ärendetyper och branscher, men med ett särskilt fokus på den finansiella sektorn. Johan företräder regelbundet såväl säljare som köpare av aktier och verksamheter, i reglerade och oreglerade branscher, i både inhemska och internationella transaktioner. Han anlitas också som ombud i kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden och tar även uppdrag som skiljeman.


Kontaktuppgifter

 • Johan Josjö
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 65
 • CELL Mobil: +46 733 32 28 11


Legal Assistant

Emelie Schulz

Direkt: +46 8 670 64 93

Mobil: +46 734 15 24 93


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1995 (Partner 2002, Managing Partner 2004–2008)
 • Rogers & Wells LLP, New York och London, 1998–1999
 • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1993–1995

Utbildning

 • Jur kand, Uppsala universitet, 1993
 • University of Minnesota Law School, USA, 1989

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998
 • Ledamot i Alectas försäkringsnämnd för överprövning av klagomål
 • Ledamot i forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law