9 mars 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av företagsobligationer om en summa om 600 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till förvärv och allmänna verksamhetsändamål (inkluderat men inte begränsat till) refinansiering av befintlig skuld.

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter.

Gernandt & Danielsson har biträtt de finansiella rådgivarna Swedbank och Danske Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Maria Klaesson, Katarina Odelberg och Kelly Josefsson Waller och den legala rådgivaren Bergh & Co har biträtt bolaget.

Skriv ut