5 april 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Groups emission av företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor

Genova Property Group AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp av 750 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att användas till allmänna bolagsändamål inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Genova är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och Carnegie Investment Bank AB (publ) (sole bookrunner och issuing agent) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Helén Landenberg.

Skriv ut