7 oktober 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Offentliga Hus emission av gröna obligationer samt dess återköp och förtida inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) emission av gröna obligationer med ett belopp om 550 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Gernandt & Danielsson biträder även vid Offentliga Hus återköp och förtida inlösen av befintliga obligationer om 700 miljoner kronor med förfallodatum i juni 2021.

Emissionslikviden från obligationsemissionen ska användas i enlighet med Offentliga Hus Gröna Ramverk och för att finansiera återköpet och inlösen av befintliga obligationer.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associates Mikael Bolling och Rasmus Perdahl samt associate Jonathan Antonsson.

Skriv ut