2 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Orexos emission av företagsobligationer samt återköp och inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Orexo AB (publ) (”Orexo”) vid dess emission av icke säkerställda företagsobligationer till ett värde om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor. Orexo avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. I samband med emissionen har Orexo återköpt befintliga obligationer till ett belopp om totalt 77,4 miljoner kronor och påkallat förtida inlösen avseende de resterande utestående befintliga obligationerna.

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingsmetoder inom det växande området för mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin- och naloxonprodukter, där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Maria Klaesson och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut