Sponsring

Gernandt & Danielsson har ett stort engagemang för juridiken. Detta märks också på våra insatser i rättssamhället, som har en tydlig inriktning mot juridisk förkovran och utbildning. Vi deltar i undervisningen på landets juristutbildningar. Dessutom stöder vi olika högre forsknings- och utbildningsprogram samt flera kunskapshöjande initiativ som framför allt riktar sig till studenter. Nedan följer ett urval av våra insatser under senare tid.

Juridisk Publikation 
Gernandt & Danielsson är med och sponsrar den juridiska tidskiften Juridisk Publikation, som drivs av juridikstudenter vid redaktioner i Stockholm, Uppsala, Lund, Umeå och Göteborg. Tidskriftens syfte är ett främja juridisk debatt. Läs mer om tidskriften här.

SCCL forskartjänst vid Oxford University 
Gernandt & Danielsson är med och sponsrar en forskartjänst vid University of Oxford som har utlysts av Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Forskartjänsten utgör ett led i SCCL:s samarbete med The Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford. Läs mer om forskartjänsten här.

Juridikpodden

Gernandt & Danielsson är med och sponsrar Juridikpodden som är Sveriges första podcast om juridik. Programmet, som startades 2013 av civilrättsprofessorn Mårten Schultz och juristen Tove Lindgren, är inriktat på juridisk och rättspolitisk debatt och fördjupning. Läs mer om Juridikpodden här.

Antologin ”Arbete och fest”
Gernandt & Danielsson var med och sponsrade utgivningen av ”Arbete och fest” (Iustus förlag, 2014), en antologi skrivna av personer som är eller har varit amanuenser vid juridiska institutionen i Uppsala. Flera medarbetare vid advokatbyrån bidrog också med kapitel i boken. Läs mer om antologin här.

Skriv ut