Student

Kanske är du vår framtida medarbetare, kanske vill du bara veta mer om yrket. Oavsett vilket erbjuder Gernandt & Danielsson dig som student flera möjligheter att lära dig mer om, och pröva på, tillvaron som affärsjurist.
Mentorskapsprogram

Gernandt & Danielsson erbjuder från och med vårterminen 2019 dig som student möjligheten att delta i ett unikt mentorskapsprogram. Genom att delta i programmet matchas du under en termin ihop med en av Gernandt & Danielssons jurister och får därigenom en unik plattform för nätverkande, utbyte av erfarenheter och diskussion kring framtida karriärvägar.

Läs mer
Research Trainee

Kvalificerat juristjobb parallellt med studierna. Det är vad vi erbjuder genom flera nyinrättade tjänster som Research Trainee. Du arbetar hos oss cirka en dag i veckan med bland annat rättsutredningar och knowledge management.

Läs mer
Summer Trainee

Gernandt & Danielsson anställer varje sommar ett antal studenter som under sex veckor får chansen att vara med i det dagliga arbetet på byrån. Du får arbeta tillsammans med erfarna jurister och får en fadder som stöd. Många Summer Trainees har senare anställts vid byrån.

Läs mer
Talangdag 2019

Är du vår framtida medarbetare? Eller vill du bara veta mer om tillvaron som affärsjurist? Oavsett vilket är du som läst minst tre terminer på juristutbildningen välkommen att söka till vår Talangdag den 23 januari 2019. Din ansökan vill vi ha senast den 10 december!

Läs mer
Talangpoolen

I större projekt kan vi vara i behov av extra resurser. Då kallar vi på support från vår talangpool som består av sex till åtta juridikstudenter.

Läs mer
Uppsatspraktik

Gernandt & Danielsson erbjuder varje termin flera studenter möjlighet att skriva examensarbete med praktik på byrån. Du kan bli aktuell om du har ett stort intresse för juridik, hög ambitionsnivå med din uppsats och samtidigt vill pröva på tillvaron som affärsjurist. Många uppsatspraktikanter har senare anställts vid byrån.

Läs mer
Uppsatsstipendium Stockholm

Om du läser juridik i Stockholm och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje termin i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Läs mer
Uppsatsstipendium Umeå

Om du läser juridik i Umeå och ska skriva din examensuppsats under höstterminen 2019 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Läs mer
Uppsatsstipendium Örebro

Om du läser juridik i Örebro och ska skriva din examensuppsats under höstterminen 2019 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

Läs mer
Skriv ut

Studentansvariga

Emma Eklind och Christopher Escalante är studentansvariga vid Gernandt & Danielsson. Kontakta dem om du har några frågor om våra studentaktiviteter eller om du representerar en studentdriven förening, tidning eller liknande. Du når dem per e-post student@gda.se eller telefon +46 8 670 66 00.