Student

Kanske är du vår framtida medarbetare, kanske vill du bara veta mer om yrket. Oavsett vilket erbjuder Gernandt & Danielsson dig som student flera möjligheter att lära dig mer om, och pröva på, tillvaron som affärsjurist.
Casedagen – Lund

Sedan år 2013 arrangerar Gernandt & Danielsson tillsammans med Juridiska Föreningen i Lund det årliga JiA-caset. Caset syftar till att ge en realistisk och rolig inblick i hur det kan gå till när en biträdande jurist tar sig an ett skarpt ärende på en affärsjuridisk byrå.    

Läs mer
Casedagen – Uppsala

Sedan år 2008 arrangerar Gernandt & Danielsson tillsammans med Kontaktdagen i Uppsala en årlig casedag. Caset syftar till att ge en realistisk och rolig inblick i hur det kan gå till när en biträdande jurist tar sig an ett skarpt ärende på en affärsjuridisk byrå. 

Läs mer
Mentorskapsprogram

Sedan år 2019 erbjuder Gernandt & Danielsson dig som student möjligheten att delta i ett unikt mentorskapsprogram. Genom att delta i programmet matchas du under en termin ihop med en av Gernandt & Danielssons jurister och får därigenom en unik plattform för nätverkande, utbyte av erfarenheter och diskussion kring framtida karriärvägar.

Läs mer
Research Trainee

Som Research Trainee får du ett kvalificerat juristjobb parallellt med studierna. Du arbetar hos oss cirka en dag i veckan och får utföra arbetsuppgifter inom flera av våra verksamhetsområden. Många Research Trainees har senare anställts vid byrån.

Läs mer
Summer Trainee

Gernandt & Danielsson anställer varje sommar ett tiotal studenter som under sex veckor får chansen att vara med i det dagliga arbetet på byrån. Du får arbeta tillsammans med erfarna jurister och får en fadder som stöd. Många Summer Trainees har senare anställts vid byrån.

Läs mer
Talangdagen 2020

Är du vår framtida medarbetare? Eller vill du bara veta mer om tillvaron som affärsjurist? Oavsett vilket är du som till vårterminen har läst minst tre terminer på juristutbildningen välkommen att söka till vår Talangdag som hålls i januari varje år. 

Läs mer
Talangpoolen

I större projekt kan vi vara i behov av extra resurser. Då kallar vi på support från vår talangpool som består av flera juridikstudenter.

Läs mer
Uppsatspraktik

Gernandt & Danielsson erbjuder varje termin flera studenter möjlighet att skriva examensarbete med praktik på byrån. Du kan bli aktuell om du har ett stort intresse för juridik, hög ambitionsnivå med din uppsats och samtidigt vill pröva på tillvaron som affärsjurist. Många uppsatspraktikanter har senare anställts vid byrån.

Läs mer
Uppsatsstipendium Stockholm

Om du läser juridik i Stockholm och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje termin i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Läs mer
Uppsatsstipendium Umeå

Om du läser juristprogrammet vid Umeå universitet och ska skriva din examensuppsats under höstterminen 2020 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Läs mer
Uppsatsstipendium Örebro

Om du läser juridik i Örebro och ska skriva din examensuppsats (D-nivå) under höstterminen 2020 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

Läs mer
Skriv ut

Frågor om Gernandt & Danielssons studenterbjudanden

Johanna Lindholm är huvudansvarig för Gernandt & Danielssons studentaktiviteter och Trainee-program. Kontakta henne om du har frågor om byråns studenterbjudanden eller om du representerar en studentdriven förening, tidning eller liknande. Du når henne på johanna.lindholm@gda.se eller +46 734 15 24 60.