Mentorskapsprogram

Sedan år 2019 erbjuder Gernandt & Danielsson dig som student möjligheten att delta i ett unikt mentorskapsprogram. Genom att delta i programmet matchas du under en termin ihop med en av Gernandt & Danielssons jurister och får därigenom en unik plattform för nätverkande, utbyte av erfarenheter och diskussion kring framtida karriärvägar.

På Gernandt & Danielsson värdesätter vi långvariga relationer, inte bara med våra klienter utan också med dig som student. Inom ramen för vår strävan att fortsätta stärka framtidens jurist- och advokatkår har vi därför lanserat ett eget mentorskapsprogram för ett spännande och givande utbyte mellan dig som student och yrkesverksamma jurister.

Att vara adept i Gernandt & Danielssons mentorskapsprogram
Som adept i Gernandt & Danielssons mentorskapsprogram matchas du under en termin ihop med en mentor i form av en av byråns jurister. Genom deltagande i programmet har du bland annat möjlighet att:

  • bolla tankar och idéer kring studier och framtida karriärvägar,
  • identifiera drömmar, mål och drivkrafter,
  • diskutera förväntningar på framtida arbetsgivare samt rollen som jurist och advokat,
  • bredda ditt professionella nätverk,
  • få inblick i den dagliga verksamheten på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer, samt
  • delta vid event och utbildningstillfällen hos Gernandt & Danielsson.

Är du behörig att söka?
Vi söker ambitiösa studenter med utpräglat engagemang och framåtanda och
som har ett intresse för, eller är nyfikna på, affärsjuridik. Du läser termin
ett till åtta på någon av Sveriges juristutbildningar och tar juristexamen
tidigast den termin som ansökan avser. I övrigt har vi inga formella krav, utan
det är kvaliteten på din ansökan som avgör om du får en plats.

Ansökan
Söker gör du här. Ansökningsperioden för höstterminen stänger den 30 augusti 2020. Besked kan förväntas i september 2020.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • CV
  • Personligt brev (inkl. motivering till varför just du vill delta i mentorskapsprogrammet)
  • Betyg
Skriv ut

Mer information

Kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm på e-post johanna.lindholm@gda.se eller telefon +46 734 15 24 60 eller vår Talent and Marketing Manager Anna Hagander på e-post anna.hagander@gda.se eller telefon +46 734 15 26 03.